top of page

Om Norsk Americana Forum

Norsk Americana Forum sitt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren ”Americana” og beslektede musikkformers vilkår i Norge.

Norsk Americana Forum skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer.

 

Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

• Spre informasjon om sjangeren og medlemmene gjennom egen webside, sosiale medier og

  utsendelse av nyhetsbrev

• Informere og skolere om sjangeren gjennom artikler og reportasjer i Bluesnews

• Anmelde album og publisere artikler og intervjuer av relevante aktører i bransjen gjennom egen

  webside og sosiale medier

• Arrangere konserter, organisere og gjennomføre større arrangementer og festivaler, avholde 

  kurs og seminarer samt yte generell rådgivning til medlemmene

• Overvåke og delta i det politiske landskapet

• Søke samarbeide med andre foreninger og bransjerelaterte aktører

Les mer om oss her!

STYRET I NORSK AMERICANA FORUM

Kari Meyer, leder

Tom Skjeklesæther

Vibeke Sjøvold

Bjørn Kulseth

Jeff Wasserman

Bill Booth

 

Vara:

Claudia Scott

Tore Blestrud

Jan Dahlen

Valgkomitee:

Hege Øversveen

Ivar Brynildsen

Skjermbilde 2024-04-22 kl. 14.39.57.png
Preesntasjonsbrosjyre Norsk Americana Forum
bottom of page