Om Norsk Americana Forum

NAM sitt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren ”Americana” og beslektede musikkformers vilkår i Norge.

NAM skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

• Spre informasjon om sjangeren og medlemmene gjennom egen webside, sosiale medier og utsendelse av nyhetsbrev

• Arrangere konserter, organisere arrangementer, avholde kurs og seminarer og yte generell rådgivning til medlemmene

• Overvåke og delta i det politiske landskapet

• Søke samarbeide med andre foreninger og bransjerelaterte aktører

STYRET I NORSK AMERICANA FORUM

Kari Meyer, leder

Tom Skjeklesæther

Vibeke Sjøvold

Bjørn Kulseth

Jeff Wasserman

 

Vara:

Claudia Scott

Tore Blestrud

Bill Booth

 

Valgkomitee:

Hege Øversveen

Ivar Brynildsen

Styret i NAM 2022