Om Norsk Americana Forum

NAM sitt formål er å fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren ”Americana” og beslektede musikkformers vilkår i Norge.

NAM skal være et seriøst forum og kompetansesenter for Americana-musikken ved å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer. Formålet skal oppnås gjennom følgende aktiviteter:

• Spre informasjon om sjangeren og medlemmene gjennom egen webside, sosiale medier og utsendelse av nyhetsbrev

• Arrangere konserter, organisere arrangementer, avholde kurs og seminarer og yte generell rådgivning til medlemmene

• Overvåke og delta i det politiske landskapet

• Søke samarbeide med andre foreninger og bransjerelaterte aktører

STYRET I NORSK AMERICANA FORUM

Kari Meyer, leder

Claudia Scott

Bjørn Nilsen

Tom Skjeklesæther

Bjørn Kulseth

Jeff Wasserman

 

Vara:

Tore Blestrud

Vibeke Sjøvold

Bill Booth

 

Valgkomitee:

Bill Booth

Vibeke Sjøvold

IMG_1693.jpg

Fra venstre og rundt bordet: Bjørn Kulseth, Bill Booth, Vibeke Sjøvold, Tore Blestrud, Jeff Wasserman, Bjørn Nilsen, Tom Skjeklesæther, Claudis Scott og Kari Meyer.