top of page

Konserter i egen regi

Norsk Americana Forum har som mål å fremme, utvikle og ivareta musikksjangeren ”Americana” og beslektede musikkformers vilkår i Norge. Vi jobber med å spre kunnskap om, øke forståelsen for og interessen for Americana og beslektede musikkformer. 

Med en stadig økende medlemsmasse som består både av både musikere, band og ikke minst et entusiastisk publikum, er det naturlig for oss å sette opp tema-konserter med historiske perspektiver og medlemskonserter som viser bredden av det som finnes av norske americana-musikere til enhver tid.

Kommende konserter og arrangementer

bottom of page