Hvilken del av ordet «dugnad» er det NRK ikke forstår?

Regjeringen og det politiske Norge har oppfordret det norske folk til å gå sammen i en dugnad for å bekjempe spredningen av korona-viruset.

En dugnad det virker som om det er stor oppslutning om, folk flest forstår at det handler om å utvise solidaritet først og fremst med alle grupper av befolkningen som viruset kan være potensielt livsfarlig for

 

Denne dugnaden får umiddelbart store konsekvenser for norsk næringsliv, og med det norsk musikkliv, som Norsk Americana Forum er en del av.

 

Freelancere, både musikere og hele støtteapparatet som medvirker til at musikken når ut til små og store scener, har over natta fått livsgrunnlaget sitt radert ut.

Freelancere som i svært mange tilfeller arbeider uten noen form for økonomisk sikkerhetsnett.

 

Hvilke konsekvenser dette vil få på lang sikt er det helt umulig å si noe om nå i midten av mars. Men vi vet at den viktigste sesongen for norske musikere og norsk musikk bare er noen få uker unna.

I denne situasjonen ber norsk musikk NRK, mediebedriften vi alle er med og eier, om å gjøre sitt for denne dugnaden ved, for en periode, å gå over til å spille bare norsk musikk.

Så langt har NRK avvist at det er et aktuelt grep for riks-kringkasteren.

Det er god grunn til å huske at selve ordet «dugnad» i 2004 ble valgt til vårt «Nasjonal-ord», i et TV-program sendt på NRK.

 

«Dugnad» er til og med et norsk ord, et norsk begrep, som har entret det internasjonale ordforrådet, som et positivt bidrag.

 

 

Tom Skjeklesæther

Styremedlem Norsk Americana Forum